4ESTER a fenntartható erdőgazdálkodást támogató innovatív szakrendszer
©Naviscon Zrt. 2023

Az erdők alapvető jelentőséggel bírnak a bioszféra, az ökológiai egyensúly és az emberi jólét szempontjából. Fenntartásuk és megóvásuk elengedhetetlen a jövő generációk érdekében. Az erdők tervszerű kezelése és gondozása rendkívül fontos a hosszú távú fenntarthatóság és az emberi társadalom szempontjából.

Fenntartható erőforrás-gazdálkodás: Az erdők tervszerű kezelése lehetővé teszi az erőforrások fenntartható kihasználását. A faanyag kitermelését és az erdészeti tevékenységeket a megfelelő időzítéssel és módszerekkel kell végrehajtani, hogy a fák újratelepüljenek és az erdők megújuljanak. Ez biztosítja, hogy a faanyag kitermelése ne haladja meg az erdők regenerációs képességét, és hosszú távon fenntartható legyen.

Természetvédelem és biodiverzitás megőrzése: Az erdők tervszerű kezelése segít megőrizni a természeti sokféleséget és a biodiverzitást. A megfelelő kezelési gyakorlatok lehetővé teszik a különböző élőhelyek fenntartását, amelyek otthont adnak sokféle növény- és állatfajnak. Az erdőgazdálkodás során lehetőség van a veszélyeztetett és ritka fajok védelmére, valamint az invazív fajok visszaszorítására.

Talajvédelem és vízháztartás: Az erdők gondozása és tervszerű kezelése segít megőrizni a talaj minőségét és csökkenti az erózió kockázatát. Az erdők tervszerű kezelése ezáltal hozzájárul a vízforrások megőrzéséhez és a vízháztartás fenntartásához.

Klímaváltozás elleni védelem: Az erdők gondozása és tervszerű kezelése lehetővé teszi a szén-dioxid kibocsátás csökkentését és az üvegházhatású gázok megkötését. Az egészséges és jól gondozott erdők nagy mennyiségű szén-dioxidot képesek elnyelni és raktározni, ezzel csökkentve a klímaváltozás negatív hatásait. Az erdőkkel való megfelelő gazdálkodás segít növelni ezt a szén-dioxid megkötő képességet.

Gazdasági előnyök: Az erdők tervszerű kezelése és gondozása gazdasági előnyökkel járhat. Az erdők faanyag- és egyéb termékek forrásai, mint például a faforgács, a papír vagy a faalapú termékek. Az erdőgazdálkodás és a fenntartható fahasznosítás lehetőséget ad származási tanúsítvánnyal ellátott faipari termékek előállítására, amelyek munkahelyeket teremtenek és hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, úgy hogy az erdőkár (erdőirtás) kockázata minimalizált legyen.

A 4ESTER (Erdészeti Szakmai TErvező Rendszer) fenntartható erdőgazdálkodást támogató innovatív szakrendszer fejlesztése a magyar állami és magán, nemzeti parki és vízügyi (ártéri) erdőgazdálkodást és természetvédelmet valamint közvetetten az egész társadalom érdekét szolgálja.

A 4ESTER térinformatikai támogatással rendelkező, integrált ERP (Enterprise Resource Planning) rendszer az erdőgazdálkodóknak, erdőtervezőknek, szakmai irányítóknak nyújt teljeskörű informatikai támogatást munkájuk végzéséhez felhő vagy onprem alapú működés során egyaránt. A 4ESTER szakmai definíciói, üzleti folyamatai kellően testre szabhatóak annak érdekében, hogy megfeleljen az egyes erdőgazdálkodó vállalkozások egyedi igényeinek és a környezeti változások folyamatos követésének.

Az innovatív informatikai támogatású erdőgazdálkodás számos lehetőséget kínál a fenntartható erdőkezelés és erdővédelem területén. A 4ESTER olyan lehetőséget teremt, amely segíti optimalizálni az erdőgazdálkodást és hozzájárul az erdők hosszú távú egészségéhez:
 • Erdőgazdálkodás digitalizációja: A 4ESTER által nyújtott szolgáltatások, informatikai eszközök és digitális technológiák, például az okos erdőgazdálkodási rendszerek adatainak kezelése, segíthetik az erdőgazdálkodókat a hatékonyabb erdőkezelésben és a környezeti változások jobb megértésében.
 • Adat vezérelt döntéshozatal: A 4ESTER által kezelt historikus adatok és elemzések segíthetik az erdőgazdálkodókat abban, hogy jobb döntéseket hozzanak az erdők kezelése során. Műholdas képalkotás, drónok és szenzorok által gyűjtött adatok a gazdálkodási adatokkal szorosan integrált megjelenítése segíti az erdők állapotának és fejlődésének nyomon követését.
 • Együttműködő erdőkezelés: Az erdőkkel kapcsolatos döntéseket érdemes a helyi civil és társadalmi közösségekkel együttműködve hozni, hogy biztosítsuk az erdők fenntartható használatát és a helyi lakosság érdekeinek védelmét. Ehhez számtalan lehetőséget nyújt a 4ESTER pl. a fahasználatokkal érintett turista utak interaktív térképi megjelenítésével.

A 4ESTER szakmai gazdálkodási funkciói:
 • teljeskörű erdőállomány kezelés, nyilvántartás tér és leíróadatok tekintetében (faállomány mérete, állapota, fafajok és korok stb.) integrált térképi erdőterület és földrészlet nyilvántartással
 • fahasználati és erdőművelési folyamatok megvalósítása, követése hatékony ütemezése az erdőtervezéstől a végrehajtásig
 • erdőművelési költségek tervezése és monitorozása, terv-tény összevetések.
 • hatósági bejelentések, dokumentációk és tanúsítványok elektronikus előállítása, kezelése.
 • feltáróhálózat és egyéb közjóléti- gazdálkodási infrastruktúra nyilvántartása,
 • elő fatömeg felvételezés, fatömeg becslés
 • fahasználat terepi készletkezelése, faanyagok terepi raktározása és készletezése, valamint azok mozgásainak nyomon követése.
 • faanyag származási tanúsítványok előállítása.
 • riportolás és felügyeleti információk: a rendszer lehetőséget biztosít különböző riportok és elemzések készítésére, valamint az üzleti teljesítmény folyamatos nyomon követésére.
 • természetvédelem teljeskörű támogatása (védőzónák, tilalmak stb.) kockázatkezelése
 • örökerdő gazdálkodás tervezésének és monitoringjának támogatása
 • erdőkár (erdőpusztulás) kockázatkezelés, monitoringja és a kapcsolódó hatósági bejelentések előállítása
 • a rendszer integrálható más informatikai rendszerekkel, például pénzügyi könyvelő rendszerekkel, GPS rendszerekkel, műholdas képalkotási technológiákkal és más területeket támogató szoftverekkel.
A 4ESTER általános jellemzői
 • Helyfüggetlen – „forrest-office” lehetővé teszi az irodától távoli – terepi (online-offline) munkavégzést (Lásd terepi alkalmazásokat)
 • Az erdőgazdálkodási folyamatok komplex integrált idővonalas kezelése és a legújabb technológiai megoldások használata.
 • folyamat vezérelt működésre példa:
  • fahasználat tervezése: besorolás, naturália tervezés, választékterv
  • fatömeg becslés
  • terv érvényesítő hatósági esemény: bejelentés v. áthúzódás v. elrendelés v. haszonvétel, stb.
  • végrehajtás követés: ütemezés, vágásszervezési terv, tény adat átvétel
  • végrehajtást érvényesítő hatósági esemény: tény bejelentés
 • Perszonalizált – személyre (feladatkörre) szabott, a rendszer folyamatosan tájékoztatja a felhasználókat a folyamatban lévő feladatokról:
  • mivel van még teendőm
  • hol tartok egy folyamatban
  • honnét hova lehet/kell eljutni
  • „best practice” bemutatása akár szakrendszeri kérdésekben is.
 • Szervezeti struktúra szerinti folyamat diverzifikáció, cégszinten eltérő üzleti folyamatok támogatása (pl. alföldi-hegyvidéki), ehhez igazított cég/szervezet specifikus folyamatleírások, szabályrendszerek stb.
 • A rendszer hatékonyan támogatja az erdőgazdálkodáshoz szükséges különböző compilance, jogi és környezetvédelmi követelményeknek a teljesítését.

4ESTER „egyértelműen egyszerű” - Innovatív integrált szakmai rendszer, racionalizált adatstruktúrával
Az adatok mennyiségének és összetettségének növekedése miatt fontos az adatfeldolgozási és elemzési eszközök alkalmazása az erdőgazdálkodásban. Ez lehetővé teszi a trendek és mintázatok azonosítását, valamint a döntéshozatal támogatását az erdők kezelése során.

 • Erdőrészlet eseményeinek idővonal szerű megjelenítése (ET-FTB-FHT-MLP.. TFB-VFB-FTA …)
 • Az eseményeknek általánosított státuszkezelése van (nyitott, folyamatban, lezárt) a közbülső állapotok leírásra további attribútumokat/dátumokat használ.
 • Gazdálkodási folyamatokat (Erdőművelés, Fahasználat stb.) együttesen vagy külön idővonalon kezeli, ábrázolja.
 • Üzemtervezések között erdőrészletek automatikusan kerülnek összekapcsolásra, eredet szerint, mi miből származik.
 • Erdőrészletek gazdálkodási adatainak analitikus idősoros megjelenítése (erdőtervi fakészlet, fahasználat terv-tény mennyiségei, művelési költségek).
 • Használati mód általánosítása (mit akarok/kell csinálni?), egy eseménynek mindig egy metódusa aka „használati mód”-ja van. Ha egy erdőrészleten egy évben két használati mód van, akkor az két különböző eseményt jelent, így szerepelhet akár egy mappában is.
 • Erdőrészlet egy eseményéhez tartozó dinamikus terület és attribútum kezelés van, a hozzá tartozó poligonokkal együtt. (Részterület evolúció)
 • Erdőbecslések (fatömegbecslés és élőfakészlet felvétel) önálló események, szabadon paraméterezhető számításokkal, erős terepi támogatással.
 • Saját partnernyilvántartás (interface-szel egyéb rendszerek felé)

4ESTER „személyes segítség” - Tevékenység és feladat orientált rendszer
A 4ESTER erdőgazdálkodási rendszer a digitális technológiák segítségével automatizálja és optimalizálja az erdőkezelést, támogatva a szakembereket a rutinszerű vagy monoton feladatok gyorsabb, hatékony elvégzésében. A rendelkezésre álló adatok, statisztikák alapján javaslatokat tesz például a fahasználati választékok megoszlásáról, a fafajok kiválasztásáról, valamint az erdővédelemről.

 • A rendszer kiemelten támogatja a feladat orientált működést, az azonos tevékenységeket mappákba szervezi, egy mappa több erdőrészlet azonos esemény csomagja, alkalmas együttes, csoportos intézésre, feladat generálásra, leválogatásra stb. Így a tervezési folyamatok hatékonyabban hajthatóak végre.
 • A feladatlista lehet összesített és feladatonként (mappa típusonként) külön-külön is. A rendszer mindig felsorolja a mappákat, amiben még van folyamatban elintézendő esemény és/vagy leválogatja az eseményeket, amelyek folyamatban vannak azaz elintézendőek.
 • A mappák különböző attribútumai, megjegyzései fontos információt tartalmaznak, csoportosítanak (éves terv, pótterv, áthúzódó stb.).
 • Az esemény státuszok pl. ELL esetében (Tervezett, Hatályos, Megszűnt), vagy FTB, FHB esetében (Tervezett, Folyamatban, Lezárt) lehetnek. A státuszok változását a folyamatban a lezárt időpontok jelzik.
 • A még végrehajtandó feladatokat az események státusz változása jelzi (terv, folyamatban, lezárt), hasonlóan követi ezt a mappák állapotváltozása.
 • Felhasználó könnyebb eligazodását és a betanulási folyamat gyorsítását segítik az uniformizált felhasználói felületek, előtérbe helyezve a valóban lényeges szakmai döntési pontokat (lásd pl. fakitermelés tervezése).
 • 4ESTER által az erdőgazdálkodás digitalizációja lehetővé teszi az erdők fenntarthatóságának jobb ellenőrzését és dokumentálását, amely fontos a fenntartható erdőgazdálkodás és a tanúsítványozás szempontjából.

4ESTER „mindennek helye van” - integrált tér-adat informatika
A 4ESTER GIS (Geográfiai Információs Rendszer) moduljának fontos szerepe van az erdőterületek kezelésében, monitorozásában és optimalizálásában. A GIS segítségével térbeli adatokat lehet rögzíteni, tárolni, elemzés alá venni és megjeleníteni, ami lehetővé teszi az erdőgazdálkodók számára, hogy hatékonyabban hozzanak döntéseket és optimalizálják az erdőkkel kapcsolatos tevékenységeket.

 • Lehetővé teszi, hogy saját vagy külső térképekkel és térbeli adatokkal dolgozzanak az erdők tervezése és monitorozása során. Ez segíthet az erdőterületek pontosabb térképezésében, valamint az erdőkkel kapcsolatos adatok könnyebb elemzésében.
 • Különböző térbeli elemzéseket végezhet, például a faállomány összetételének elemzését vagy az erdőterületek klimatikus viszonyainak tanulmányozását.
 • Alkalmazható a természetvédelmi előírások, korlátozások nyomon követésére és a fenntartható erdőgazdálkodás hatékonyságának elemzésére.
 • A földrészlet történéseit események mesélik el az idővonalra felfűzve. Az eseményeknek van (lehet) poligonja általános és specifikus leíró adata, attribútuma. A poligonok ábrázolása szabadon paraméterezhető, stílusozható. Egy eseményekor (egy időpillanatban) egy konkrét poligon, de ez az eseményekkel együtt folyamatosan változhat. Nem a földterület változik meg, hanem az eseményekhez kapcsolható tetszőleges poligon.
 • A mappában szereplő erdőrészletek egyidejűleg is ábrázolhatóak a térképen, az azonos tevékenység pl. terv, becslés, bejelentés stb. valamely mennyiségének tematizálásával

A 4ESTER Mobil „bárhol bármikor” - terepi (offline) munkát támogató mobil applikáció
A mobilalkalmazások és távoli elérési lehetőségek segítik az erdőgazdálkodókat a terepen való munkavégzésben és az adatok valós idejű rögzítésében. Ez növeli a hatékonyságot és lehetővé teszi azonnali reagálást a változó körülményekre.
 • Térképi és leíróadatok teljeskörű kezelése offline környezetben
 • Felvételezés, Kiadás, Átminősítés, Átszállítás, Bonifikáció
 • Akkreditált szállítójegy
 • Partnerkezelés
 • Teljesítési igazolás alapbizonylat
 • Élőfakészlet felvételezés,
 • Fatömeg becslés,
 • Léknyilvántartás
Képek forrása: 4ESTER.