Forest Management System

Forest management plans and reporting system
Forest Stand Inventory Module
•    Erdőrészletek részletes historikus leíró adat és térképi nyilvántartása 
•    Térképi nyomtatványok készítése
•    Online interface-t az NFK ESZIR rendszeréhez. 
TERI terepi információs alkalmazás, online és offline működéssel
Forest Harvest Plannig Module
•    Fahasználatok, naturáliák tervezése, választékolás
•    Termelések ütemezése, vágásszervezés
•    Tervezett és végrehajtott fakitermelések bejelentése
•    Műveleti és haszonvételi lapok kiállítása
•    Fatömeg becslési jegyzőkönyvek
•    Fahasználati Terv/tény összevetés
•    Fahasználati riportok
Forest Regeneration and Tending Module
•    Erdőművelési művelet tervek
•    Tervezett és végrehajtott erdőművelések bejelentése
•    Erdősítési kötelezettségek és teljesítések
•    Erdőművelési Terv/tény összevetés
•    EKT riportok
Biodiversity Inventory Module
•    Természeti értékek térképi és leíró nyilvántartás
•    Természeti értékek riportok
Erdővédelem – Erdőkezelés modul
•    „A", „B" típusú Erdővédelmi kárbejelentő lapok
 
Verzió: 3.2.5

Kapcsolódó termékek